Sản phẩm
Nhẫn nam gắn đá bán quý
  • Mã sản phẩm: PT_NNa_TSVM (30)
  • Tuổi vàng: 14K
  • Trọng lượng: Từ 2,5 chỉ - 4 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ