Sản phẩm
Dây bạc nữ
  • Mã sản phẩm: DBN3
  • Tuổi vàng: Bạc 925
  • Trọng lượng: 1-5 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ