Sản phẩm
Nhẫn bạc trẻ em
  • Mã sản phẩm: NBTE
  • Tuổi vàng: Bạc 925, bạc 99,99
  • Trọng lượng: 1- 3 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ