Sản phẩm
Bông hoa vàng
  • Mã sản phẩm: BHV
  • Tuổi vàng: 999.9
  • Trọng lượng: 1-5 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ