Sản phẩm
Tượng trâu vàng ta
  • Mã sản phẩm: TTV
  • Tuổi vàng: 999.9
  • Trọng lượng: 5-20 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ