Sản phẩm
Tượng thần tài
  • Mã sản phẩm: TT2
  • Tuổi vàng: 999.9
  • Trọng lượng: 0,5 - 50 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ