Sản phẩm
Vòng Pandora
  • Mã sản phẩm: VPDR
  • Tuổi vàng: 75; 58.5; 37.5
  • Trọng lượng: 3- 10 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ