Sản phẩm
Nhẫn tỳ hưu
  • Mã sản phẩm: NTH
  • Tuổi vàng: 999,9; 75; 58.5; 37.5
  • Trọng lượng: 1-5 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ