Sản phẩm
Nhẫn nữ nạm đá ngọc
  • Mã sản phẩm: NNĐN 16.5
  • Tuổi vàng: 58,5; 75
  • Trọng lượng: 1- 3 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ