Sản phẩm
Vòng tay đá ngọc
  • Mã sản phẩm: VTĐN 6.6
  • Tuổi vàng:
  • Trọng lượng: 3- 6 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ