Sản phẩm
Dây nữ vàng tây mặt phật ngọc
  • Mã sản phẩm: DMP 1 16.5
  • Tuổi vàng: 58,5; 75
  • Trọng lượng: 2- 6 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ