Sản phẩm
Dây nữ vàng tây đá màu
  • Mã sản phẩm: DN1-18.4
  • Tuổi vàng: 58,5; 75
  • Trọng lượng: 2- 6 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ