Sản phẩm
Nhẫn bạc trẻ em
  • Mã sản phẩm: NTE
  • Tuổi vàng: Bạc 99.99, bạc 925
  • Trọng lượng: 0,5- 3 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ