​QUY CHẾ GIAO DỊCH VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM
​QUY CHẾ GIAO DỊCH VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Điều 1: Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và uy tín của Công ty:

 a. Đề nghị quý khách cân lại hàng, kiểm tra thông số, ký hiệu sản phẩm và kiểm tra lại tiền trước khi ra khỏi quầy. Tiền và hàng sau khi mang ra khỏi quầy, Công ty không giải quyết các việc khiếu nại sai hoặc thiếu.

 b. Quý khách giữ lại GĐBV, bảo quản giữ lại dấu ký hiệu đóng trên sản phẩm làm căn cứ khi đổi hoặc bán lại để được hưởng các ưu đãi của công ty. Nếu không có GĐBV và dấu ký hiệu đóng trên sản phẩm, Công ty sẽ thẩm định chất lượng và mua bán trao đổi theo giá thị trường.

 c. Mọi hình thức giao dịch mua, bán, trao đổi, được áp dụng theo giá hiện hành:

Điều 2: Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng của VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ TÀI: 

Miễn phí đánh bóng, tân trang đồ trang sức, kiểm tra ổ chấu giữ kim cương, đá, ngọc và kỹ thuật chế tác, miễn phí khắc chữ lazer trên đồ trang sức(Áp dụng đối với trang sức mua tại Phú Tài) .