Sản phẩm
Lắc tay vàng trắng
  • Mã sản phẩm: LTVT12
  • Tuổi vàng: 37.5, 58.5, 75
  • Trọng lượng: 1-5 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ