Sản phẩm
Nhẫn cưới vàng màu
  • Mã sản phẩm: NCVM
  • Tuổi vàng: 75; 58.5;
  • Trọng lượng: 1- 3 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ