Sản phẩm
Charm vàng ta
  • Mã sản phẩm: C16
  • Tuổi vàng: 999.9
  • Trọng lượng: 0,5 - 1 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ