Sản phẩm
Dây nam vàng trắng, vàng màu
  • Mã sản phẩm: DNTM 13.6
  • Tuổi vàng: 58,5; 75
  • Trọng lượng: 5 - 10 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ