Sản phẩm
vòng bạc trẻ em
  • Mã sản phẩm: vòng bi
  • Tuổi vàng: Bạc 99.99
  • Trọng lượng: 2 - 5 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ