Sản phẩm
Vòng tay bạc
  • Mã sản phẩm: Vòng tuần
  • Tuổi vàng: Bạc 925, bạc 99,99
  • Trọng lượng: 1-10 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ