Sản phẩm
Dây nam vàng trắng
  • Mã sản phẩm: DNVT3
  • Tuổi vàng: 75; 58.5;
  • Trọng lượng: 5- 15 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ