Sản phẩm
Dây nữ vàng trắng
  • Mã sản phẩm: DNVT
  • Tuổi vàng: 75; 58.5; 37.5
  • Trọng lượng: 2- 5 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ